DrijfverenManagement®
   
  Leiderschap en management
  De belangrijkste stap op weg naar realistisch leiderschap loopt via zelfinzicht. Weten wie u bent! Daarnaast spelen ook de factoren cultuur, niveau, rol en taak een belangrijke rol bij realistisch en succesvol leiderschap en wordt uw leiderschap bepaald door het speelveld waarin u zich beweegt. Zelfinzicht krijgt u door het laten meten van uw eigen drijfveren.
  Wat voor u geldt, geldt ook voor de medewerkers. Zij manifesteren zich als de onderstroom. Vergelijk het met de ijsberg. Niet de wind op de top bepaald de richting, maar de 800 maal grotere onderstroom!
Potentie en talent van medewerkers ontplooien niet voor persoonlijke groei maar juist in lijn met de context van de werkomgeving en de ambities van de organisatie, om synergie met collega’s en partners tot stand te brengen, zodat kwaliteit kapitaliseert.
Als ook de onderstroom in kaart is gebracht door drijfverenmetingen kan het management zelf de analyses toepassen bij de volgende mogelijkheden:
Organisatie en verandermanagement
Teamanalyses, teambuilding en trainingen
Persoonlijke profielen, training en coaching
Competentiemanagement
Inzet bij werving en selectie
Arbeidsmobiliteit ondersteunen
  Wat is Profile Dynamics®?
  Profile Dynamics® is een instrument dat de drijfveren van mensen meet en typeert in een zevental kleuren die elk staan voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag. Het instrument is gebaseerd op de theorie van waardensystemen van Dr. Clare W. Graves. Een persoonlijk scoreprofiel op deze zeven kleuren wordt bepaald aan de hand van een eenvoudige vragenlijst.
  Wat is RealDrives®?
  RealDrives® gaat een stapje verder door onderscheidt te maken tussen drijfveren, gedrag en de omgeving waarin iemand werkzaam is. Met name bij groepstrainingen en -samenstellingen is deze methode zeer krachtig en legt het de sterke punten en de valkuilen van de groep onverbiddelijk bloot.

  Voor wie is Drijfveren Management relevant?
  Voor alle medewerkers in organisaties. Iedereen is immers gebaat bij inzicht in zichzelf, van zijn/haar team en/of van zijn/haar organisatie.
Voor iedereen die een afdeling bestuurt, een projectgroep moet samenstellen of de samenstelling van het Management Team wil onderzoeken.
Voor HRM-managers die verantwoordelijk zijn voor het werving- en selectiebeleid.
  De vragenlijst invullen?
  U kunt de vragenlijst invullen door in te loggen met een door ons aan u te verstrekken toegangscode. Heeft u nog geen code en wilt u toch een analyse (laten) uitvoeren, dan kunt u ons benaderen. Stuur een e-mail naar info@segmentma.nl en we nemen contact met u op.
  Klik hier om de vragenlijst in te vullen
  Training/Coaching/Persoonlijke Ontwikkeling
  Omdat wij gespecialiseerd zijn in trainingen en workshops op basis van de Profile Dynamics® analyse kunnen managers op diverse persoonlijke gebieden worden bijgestaan. Segment beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk van professionals die haar daarbij eventueel behulpzaam kunnen zijn.